Stebo, ondernemend voor de samenleving

Stebo Hoofdkantoor,
Windekestraat 1, 3600 Genk.

Jef had veel ervaring opgedaan in de Luikse industriële regio, waar hij werkte volgens de principes van Cardijn: zien, oordelen en handelen. Toen hij in Limburg kwam, waaide er na mei-68 een revolutionaire wind door Vlaanderen. “De verbeelding aan de macht, alles is mogelijk.”

In dit klimaat en in deze voedingsbodem ontstonden de buurtwerken in Genk. Samen met leden van Wereldscholen en enkele  jonge Italiaanse migranten van Club Amici richtte Jef onafhankelijke buurtwerken op waar de macht lag bij de basis, de actieve mensen van de wijk. De autonomie van elke werking vond hij belangrijk, los van de plaatselijke overheid, die het toen alleen voor het zeggen had in de sociale woonmaatschappij en in het gemeentelijk beleid. Het was David tegen Goliath.

Vooral in de nieuwbouwwijk Sledderlo woedde een hevige strijd rond de dure elektrische verwarming en het gebrek aan isolatie van de huizen. Het leidde zelfs tot een proces – waar Jef zelf het woord nam in de rechtbank. Die rechtbank gaf de bewoners na vele jaren dan toch gelijk met een huurvermindering van 20%. Later nam het Huurderssyndicaat de fakkel over en organiseerde een huurstaking waardoor alle 600 huurders een vermindering van de huur kregen van 15%, tot alle woningen gerenoveerd en de appartementen afgebroken werden. Een lange periode van confrontatie, die uiteindelijk toch uitmondde in dialoog en samenwerking.

Zo ontstond Stebo, met als voorloper de vzw Steunpunt Buurtopbouw-werken Genk. Stebo groeide later uit tot een projectorganisatie die in heel Limburg en daarbuiten maatschappelijke projecten opzet en ondersteunt, in opdracht van lokale en regionale overheden en bedrijven. Stebo organiseert al vele jaren vernieuwende projecten en diensten op het vlak van samenlevingsopbouw, ondernemen, werken, buurtontwikkeling, rationeel energiegebruik en wonen. Vertrekken vanuit talenten en mogelijkheden van mensen, groepen en buurten is de kern van Stebo’s aanpak. Stebo zorgt er mee voor dat het overheidsbeleid ook werkt voor iedereen. Stebo bleef trouw aan zijn wortels, waar de geest van Jef nog verder rondwaart.

jef-opening

Erwin De bruyn over de actuele betekenis van Jef.
Jefs levenslessen als methode.