Van Oud naar Nieuw Texas

Oud Texas: de verdwenen volkswijk,
Kruispunt Merelstraat-Fazantstraat, 3600 Genk.

Het was oude Tasso, die bij Jef aanklopte om zijn hulp te vragen voor de wijk Texas. Een soort nooddorp van 100 prefab-woningen voor mijnwerkers, achter de terril van Waterschei, waar de mensen een hechte gemeenschap vormden. De basisgroep van Wereldscholen legde er contacten met de bewoners en ondersteunde hen in hun vraag naar aansluiting op het waterleidingnet.

Meerdere buurtwerkers waren actief in Texas, zoals Wilfried Debaets en Alex Cosemans. Alex bouwde er samen met buurtbewoner Jef Hansen een eigen buurthuis. De laatste acht jaar was Magda Remans de ondersteuner.

In 1988 lanceerde crisismanager van KS Thyl Gheyselinck zijn plannen voor een recreatief project, waarbij Texas moest verdwijnen. Magda organiseerde het verzet tegen de verhuis, met de slogan ‘Texas blijft”. Jef moedigde haar aan en kwam af en toe ter plekke de mensen een hart onder de riem steken. Met een volle bus verrasten de bewoners Tyl Gyselinck in zijn kantoor in het KS-gebouw in Houthalen. Ook betoogden ze met spandoeken in het centrum van Genk.

Uiteindelijk na een lange strijd konden ze akkoord gaan op voorwaarde dat ze samen in blok konden verhuizen aan een huurprijs met een maximale stijging van 15% (de huren waren zeer laag in Texas). Nieuw Dak bouwde vlakbij de oude wijk Nieuw Texas : 100 sociale woningen waar de Texanen hun oude dag rustig en comfortabel konden doorbrengen. Oud-Texas verdween. Het geplande recreatief project op deze lege plek is er tot op heden niet gekomen.

texas

Jef Lingier: het verhaal van Oud Texas.