De activistische Jef

Onder de brug van de Noord-Zuid verbinding,
Kruispunt Koningshofweg en N74, 3520 Zonhoven.

De provinciale bewindvoerders wilden midden jaren ’70 Limburg aantrekkelijk maken voor de industrie door een raster van wegen aan te leggen, waaronder de befaamde A24 die van Noord naar Zuid liep met enorme schade voor mens en milieu tot gevolg. Dat was buiten Jef Ulburghs gerekend. In de stuurgroep van het A24-comité werkte hij samen met mensen uit de milieubeweging. Er kwamen grote betogingen en bezettingen van bruggen in aanbouw.

Samen met een medestander slaagde Jef er zelfs in het kantoor van de bouwpromotor van de A24 te bezetten. Jef kende namelijk iemand die in dezelfde blok woonde. De bewoonster nam hem mee in haar wagen en parkeerde in de ondergrondse garage. Met een spandoek onder zijn jas nam hij de lift naar de juiste verdieping waar de “betonboeren” hun kantoor hadden. Hij trad binnen in een bureau en zei: “mensen, heb geen schrik, dit is een vreedzame bezetting.” En hij rolde het spandoek uit het raam voor de ogen van de talrijk opgetrommelde media. Het duurde niet lang of de rijkswacht kwam ter plaatse en bestormde de verdieping. Jef en zijn kompaan werden opgepakt en afgevoerd naar de rijkswachtkazerne van Hasselt. Terwijl hij daar toch maar nutteloos moest wachten op zijn verhoor, nam Jef een krijtje en stapte naar een bord waar hij les gaf aan de omringende rijkswachters over de mogelijke gevolgen van de A24.

Ook tegen de nucleaire raketten in Kleine-Brogel voerde Jef actie. Hij deed dit elk jaar samen met andere politici zoals de parlementsleden Willy Kuijpers en Patrick Vankrunkelsven van de Volksunie. Ze klommen samen over de omheining van de militaire basis die bewaakt werd door Amerikaanse militairen.

Bij acties tegen de Orde van Geneesheren, die de deurwaarder stuurde naar dokters die gratis geneeskunde verschaften en weigerden hun lidgeld aan de Orde te betalen, stond hij mee vooraan op de barricade.

Toen de burgemeester, die tegelijk voorzitter was van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak, in volle verkiezingsperiode de 50ste verjaardag van de maatschappij wilde vieren met gratis bier voor iedereen in de parochiezaal van Winterslag, trok Jef samen met leden van Wereldscholen naar daar om er te protesteren tegen deze ‘pensen-met-compote’-achtige verkiezingsstunt met geld van de huurders. Het werd een trekken en duwen. Nota bene zonder huurders in de zaal.

jef-activisme

Jac De bruyn over het activisme van Jef.